Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Signalizační systém MDC SV05

je novým produktem vyráběným v rámci produktové řady MediCall.


Program MediCall je SV05 ucelený soubor komunikačních a signalizačních systémů pro zdravotnictví a sociální sféru (na trhu známých jako systémy SESTRA-PACIENT). Při provozu je systém MDC SV05 pravidelně autodiagnostikován. Dokáže řadu závad sám vyhodnotit a identifikovat vadný díl. Instalace systému je nenáročná. K přípojným místům lze zapojit libovolný koncový prvek. Instalační krabice slouží pouze ke spojování jednotlivých tras vedení a nejsou v nich instalovány žádné aktivní prvky, které by mohly být příčinou poruch. Mohou být proto umístěny v libovolném, třeba i těžce přístupném místě (podhledy a pod.).

Základní struktura systému MDC SV05

Systém MDC SV05 je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Řízení systému zabezpečuje hlavní ústředna, která je propojena s ostatními jednotkami a prvky instalačním vedením. Základní strukturu tvoří průběžné vedení umožňující libovolnou rekonfiguraci či rozšíření systému bez zásahu do původního rozvodu.

Typy volacích signálů

Systém rozlišuje několik typů opticko-akustických signálů. Všechny volací signály jsou přenášeny na hlavní ústřednu i na jednotky personálu (pokud tam je zaregistrován) a z filozofie provozu systému mu přísluší ( např. na služební jednotku lékaře je přenášen pouze alarm).

Základní typy opticko - akustických signálů

 1. Přítomnost sestry      Trvale svítí zelené světlo
 2. Volání klienta            Trvale svítí bílé světlo
 3. Služební volání          Trvale svítí zelené světlo a bliká červené světlo
 4. Alarm                       Bliká zelené světlo a bliká červené světlo