Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zdravotnický systém Medicall AV02

Systém MDCA V02 patří do sortimentu sdělovacích a signalizačních prostředků vyráběných firmou ZPT Vigantice spol. s r.o. v rámci programu MediCall. Je určen pro jednosměrné hovorové spojení do dvou samostatných míst. Např. mezi ordinací a čekárnou + vyšetřovnou nebo ambulancí a čekárnou ve zdravotnických zařízeních či podobných veřejných provozech, jako jsou např. soudy, úřady apod. Součástí funkčních možností je taktéž ovládání elektrických zámků EZ (103290) (maximálně tří z jedné vyvolávací jednotky). Ke snadnější orientaci ze strany klientů slouží orientační svítidla SVO (103260) elektrických zámků a optické návěstí ON (103270). Při zapojení více účastníků v rámci jednoho systému je zaručen jejich bezkonfliktní provoz.

ZÁKLADNÍ STRUKTURA SYSTÉMU MDCA VO2

Systém MDCA V02 je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Obsluha ovládá systém prostřednictvím vyvolávací jednotky VJ (103200), která je propojena s ostatními jednotkami a prvky instalačním vedením. Centrálním instalačním prvkem systému je skupinová jednotka SJ (103210) či více skupinových jednotek, ve kterých jsou propojeny rozvody k jednotlivým prvkům

MDC AV02